O FIRMIE

COBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Beliny-Prażmowskiego 29 lok.10A , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450474, NIP 679-30-89-296, REGON 122786049. Kapitał zakładowy spółki – 1 305 tys. opłacony w całości.

COBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K. powstała w 2013 r. i stanowi spółkę celową powołaną do realizacji inwestycji "Panorama". Wśród udziałowców znajduje się doświadczony deweloper działający już od kilkunastu lat na terenie Bochni.

Do tej pory może pochwalić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami, m.in. rozbudową Hotelu Millenium w Bochni, budową 7 budynków wielorodzinnych o łącznej ilości 180 mieszkań przy ul. Brzeźnickiej w Bochni, a także obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego również przy ul. Brzeźnickiej w Bochni.

W 2015 roku został oddany do użytkowania kolejny 48-mio mieszkaniowy blok wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci parkingu i urokliwego placu zabaw. Obecnie trwa budowa następnego bloku, którego zakończenie planowane jest w trzecim kwartale 2017 roku.

TOP