O FIRMIE

COBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Beliny-Prażmowskiego 29 lok.10A , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450474, NIP 679-30-89-296, REGON 122786049. Kapitał zakładowy spółki – 1 305 tys. opłacony w całości.

COBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K. powstała w 2013 r. i stanowi spółkę celową powołaną do realizacji inwestycji "Panorama". Wśród udziałowców znajduje się doświadczony deweloper działający już od kilkunastu lat na terenie Bochni.

Do tej pory może pochwalić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami, m.in. rozbudową Hotelu Millenium w Bochni, budową 7 budynków wielorodzinnych o łącznej ilości 180 mieszkań przy ul. Brzeźnickiej w Bochni, a także obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego również przy ul. Brzeźnickiej w Bochni.

Obecnie kompleks Osiedle Panorama składa się z 4 budynków wielorodzinnych oraz Mini Galerii Osiedlowej

Budynki mieszkalne otoczone są dużą ilością zieleni. Ich położenie pozwala mieszkańcom cieszyć się okolicznymi widokami. Odległość zachowana pomiędzy budynkami sprzyja zachowaniu anonimowości oraz prywatności. Na terenie osiedla znajduję się położony w uroczym zaciszu plac zabaw, który jest do wyłącznej dyspozycji mieszkańców Panoramy. Plac zabaw jest miejscem sprzyjającym integracji mieszkańców oraz zacieśnianiu więzi sąsiedzkich.

W trakcie budowy są obecnie dwa kolejne budynki mieszkalne. Sprzedaż pierwszego z nich ruszyła w listopadzie 2019.

TOP